MISSIE


Figuli Producties streeft ernaar om door middel van:

  • haar programma’s de kijker meer bewust te maken van zijn/haar omgeving,
  • haar bedrijfsfilms het bedrijf of de instelling sterker te profileren en daarmee te positioneren,
  • haar trainingen de mens met zijn of haar kwaliteiten sterker te maken.

FIGULI PRODUCTIES  VAN DER MONDESTRAAT 94  3515 BK UTRECHT  030 - 2714770  INFO@FIGULI.NL