VISIE


Tijdens ons leven leren we onze ouders beter kennen en daarmee een deel van onszelf. We zien hun reacties op gebeurtenissen in het leven en daar leren we van. Ouders geven bewust en onbewust hun inzichten en levenslessen door en helpen hun kind daarmee op weg naar volwassenheid.
Ook staan zij aan de basis van het ontwikkelen van onze eigen identiteit: wie ben ik, waar kom ik vandaan? Ieder mens is op zoek naar het antwoord op die vragen. Dat begint al heel vroeg: ben ik echt een kind van mijn ouders, op wie lijk ik, van wie heb ik dat? Wie is mijn vader, wie is mijn moeder? Hoe kijken zij naar het leven?
Tijdens de zoektocht naar ons werkelijke zelf komen deze vragen vrijwel altijd aan de oppervlakte. Een tocht die we allemaal in ons leven in meer of mindere mate bewust maken.

Wanneer één van beide ouders jong sterft, is het verhaal van die ouder nooit meer uit zijn of haar mond te horen.
Maar daarmee stoppen de vragen van een kind aan de overleden vader of moeder niet. Tijdens het opgroeien komen telkens weer nieuwe vragen boven drijven.
Was mijn moeder ook zo’n liefhebber van muziek? Zette mijn vader zich ook zo in tijdens de les op school? Of liep hij liever de kantjes ervan af (net als ik)?

Natuurlijk zijn de verhalen die andere mensen - de overgebleven ouder, familieleden en vrienden- over de overledene vertellen van grote waarde. Maar ze vervangen niet het rechtstreekse contact met de ouder die er niet meer is. Het kind hoort de verhalen niet meer uit eerste hand, het ziet de gezichtsuitdrukking niet en hoort de klank en de nuances in de stem niet.

Als de ouder zijn of haar ‘Levensbericht’ op film laat zetten, vormt dat later een waardevolle aanvulling op de verhalen van anderen. Een film in de vorm van een interview. Een gesprek over liefde, inzichten, levenslessen, dromen en moed.

Een gesprek waarin de ouder zichzelf, uit liefde voor het kind, ten diepste laat zien.
Een krachtig document, waarmee de ouder ook na zijn of haar dood het kind kan steunen bij het verlies en de verwerking ervan.
FIGULI PRODUCTIES  VAN DER MONDESTRAAT 94  3515 BK UTRECHT  030 - 2714770  INFO@FIGULI.NL