WERKWIJZE


We beginnen met een voorgesprek met de ouder (eventueel samen met zijn of haar partner). Daarna stellen we samen de onderwerpen vast en maken we een opzet voor het interview. Ook bepalen we samen waar we gaan filmen.

Het interview leggen we met twee professionele camera’s vast. De cameramensen zijn zeer ervaren en zorgen ervoor dat alles optimaal wordt gefilmd. Om de intimiteit van het gesprek te waarborgen werken we met een zo klein mogelijk team.
In totaal neemt het filmen één dagdeel in beslag. Het tijdstip van filmen bepalen we in nauw overleg met de ouder.

Tijdens de voorbereiding en tijdens het interview houden we maximaal rekening met de fysieke en mentale gesteldheid van de zieke ouder, zodat de belasting minimaal is.
Van het gefilmde interview maken we een montage, waarbij we het gesprek zoveel mogelijk intact laten. Voor de nabestaanden is immers elk woord, elk gebaar een groot kostbaar goed.
De film wordt op kwalitatief hoog niveau afgewerkt en aangeleverd op digitale dragers die de tand des tijds kunnen doorstaan.

Het is van het grootste belang dat de film lange tijd in goede staat blijft, zodat het kind nog tientallen jaren later dit levensbericht kan bekijken en beluisteren. Daarvoor hebben we een bijzondere en zeer veilige opslagmethode ontwikkeld, waarmee we de kwaliteit èn de mogelijkheid om het interview te bekijken voor een periode van minstens twintig jaar kunnen waarborgen. Uw levensbericht is bij ons in bekwame en veilige handen.

Heeft u interesse in Mijn Levensbericht? Bel of mail voor een oriënterend gesprek. U kunt hierover contact opnemen met Gisèla Mallant.
Telefoon: +316 55 11 52 14
Mail: gisela.mallant@figuli.nl
Overige contactgegevens zie: contact
FIGULI PRODUCTIES  VAN DER MONDESTRAAT 94  3515 BK UTRECHT  030 - 2714770  INFO@FIGULI.NL