CAMJO


Van cameramensen en video-editors wordt tegenwoordig steeds vaker verwacht dat zij beschikken over journalistieke vaardigheden.
De CAMera JOurnalist maakt zijn/haar reportages volledig zelfstandig.
Ze zijn verslaggever, cameraman, geluidsman en video-editor ineen.

Voor Camjo’s die de techniek goed onder de knie hebben heeft Figuli Producties een gedegen training ontwikkeld in journalistieke vaardigheden: de ‘JO’ van Camjo.
In de training komen aan bod: programmaformats, de verschillende invalshoeken voor een onderwerp, verhouding inhoud en vormgeving, opbouw van een beeldverhaal, interviewtechniek, draaien en monteren, het schrijven en inspreken van teksten.
FIGULI PRODUCTIES  VAN DER MONDESTRAAT 94  3515 BK UTRECHT  030 - 2714770  INFO@FIGULI.NL