MEDIATRAINING


Publiciteit is goed, maar soms ook niet. Wat te doen wanneer uw bedrijf negatief in het nieuws komt? Als verslaggevers maar blijven bellen en cameraploegen voor de deur staan? En hoe te reageren op suggesties en verdachtmakingen?

Een mediatraining van Figuli Producties kan u, en uw woordvoerders, behoeden voor fouten die soms nog jaren bij het publiek blijven hangen. We laten u zien hoe uw organisatie uw boodschap naar buiten kan brengen, zodanig dat kranten en omroepen er niet meer omheen kunnen.

Wij trainen u in het optreden voor de media, waardoor het voor u mogelijk wordt uw verhaal en boodschap op een duidelijke en geloofwaardige manier te brengen. Zowel verbaal als non-verbaal.
Wij geven u zelfvertrouwen en laten u zien hoe u zelf sturing kan geven aan een vraaggesprek.

Onze methodiek is per keer afgestemd op de cursist(en) die we voor ons hebben. Ieder heeft zijn eigen karakteristieken en bevoegdheden en onze voorbereiding is er onder andere op gericht om daar inzicht in te krijgen. Daarbij werken we met cases die door de cursist(en) aangedragen worden en ook daadwerkelijk in de praktijk aan bod komen.
FIGULI PRODUCTIES  VAN DER MONDESTRAAT 94  3515 BK UTRECHT  030 - 2714770  INFO@FIGULI.NL