PRESENTATIETRAINING


De eerste indruk telt! Niet alleen wat u vertelt is belangrijk, maar ook hóe u het vertelt.

Presenteren voor en groot publiek gaat de meeste mensen niet gemakkelijk af. Hoe houdt u uw zenuwen in bedwang, hoe maakt u een natuurlijke indruk, hoe bouwt u uw verhaal op, welke boodschap wilt u overbrengen bij welke doelgroep?

Figuli Producties onderzoekt wat u nodig heeft en helpt u structuur aan uw verhaal te geven en uw boodschap in woord en beeld boeiend en overtuigend te vertellen.
Door u terdege voor te bereiden op een toespraak in het openbaar geven we u handreikingen, voor nu en in de toekomst. U krijgt praktische presentatie- en spreektechnieken, we leren u meer over lichaamstaal.

Elke presentatietraining van Figuli Producties is geheel toegespitst op de specifieke situatie en behoefte van de opdrachtgever en dus strikt op maat.
FIGULI PRODUCTIES  VAN DER MONDESTRAAT 94  3515 BK UTRECHT  030 - 2714770  INFO@FIGULI.NL